• Slider Image

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat het de gehele ontwikkeling van jongs af aan beïnvloedt. De aandoening is aanwezig vanaf de geboorte. De eerste herkenbare symptomen, die de ouders alarmeren, worden gezien als het kind zo’n 2 jaar is.
Drie gebieden die bij personen met autisme vaak problemen geven zijn:

  • sociaal gedrag: problemen met sociale vaardigheden en begrip van de eigen emoties of die van anderen.
  • geestelijke starheid en gedrag: herhalende stereotiepe patronen van gedrag en moeite met zich aanpassen aan veranderingen in de omgeving.
  • communicatie en taal: moeite met de verwerving van taal en de praktische toepassing van wat is aangeleerd.


Men spreekt van autisme als een spectrum, omdat de betrokkenheid van elk van deze drie gebieden voor elke persoon anders is. Vandaar de term autisme spectrum disorder (ASD). In de meeste gevallen (tussen 50% en 75%) gaat autisme ook gepaard met verstandelijke beperkingen.
Dit alles kan een persoon met autisme doen onderdompelen in een chaotische, moeilijk te begrijpen wereld. Zonder het geheel te kunnen overzien veroorzaakt dit aanpassingsproblemen, angst, etc. Het geeft uiteindelijk een significante daling in hun kwaliteit van leven.
Daarom hebben deze personen naast liefde, geduld en begrip, vaak gespecialiseerde zorg nodig, met behulp van verschillende specifieke methodologieën. Dit kan hen steun geven en helpen om toegang te krijgen tot dezelfde kansen, te genieten van een geïntegreerd leven in de gemeenschap, waardig en met kwaliteit als die van iedere burger.
Deze steun wil Proyecto ESTÁ graag geven aan het kind met autisme, maar ook aan zijn of haar familie. Vooral het uitwisselen van tips en ervaringen met onze specialisten, andere ouders, broers en zussen tijdens de vakantie/ESTÁ-weken leveren een positieve bijdrage. Geleerd wordt om eenmaal thuis de dagelijks terugkerende problemen op een andere manier te benaderen.

Ook de personen met autisme en/of verstandelijke beperking van ons dagcentrum, die meewerken tijdens het programma, krijgen die steun die ze nodig hebben. Ze voeren hun taken zo zelfstandig mogelijk uit, waardoor ze zich een volwaardig lid van ons team kunnen voelen.